Opis czasopisma

Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy jest czasopismem redagowanym przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze i wydawanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Powołane zostało przez polskich badaczy, zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu badań nad poradnictwem i podniesieniem społecznej przydatności ich wyników. Czasopismo ma umożliwić wymianę myśli, refleksji teoretycznych, doświadczeń, wniosków nasuwających się z analiz poradnictwa, prowadzonych w Polsce i zagranicą.


Badacze skupieni w Naukowym Towarzystwie Poradoznawczym zapraszając do współpracy międzynarodowe wielodyscyplinarne grono autorów mają nadzieję, że nastąpi wzbogacenie tej dziedziny wiedzy, jaką jest poradoznawstwo. Uważają bowiem, że wiedza o poradnictwie nie może ograniczać się wyłącznie do opisu realnych wydarzeń, ale też rozwijana teoria poradnictwa nie może być zamkniętą z góry określoną strukturą. Zakładają więc, że podstawowe pytania dotyczące poradnictwa, będą uzyskiwać wielorakie odpowiedzi na łamach pisma, że rzucone zostanie nowe światło na wcześniej postawione i ciągle aktualne pytania/problemy:


o jakich procesach psychicznych i społecznych mówimy mając na myśli poradnictwo?


jakie składają się na nie fakty, zdarzenia, sytuacje? jakie osiągane są w nim/dzięki niemu wartości?  • jakie znaczenia nadają ludzie procesom poradniczym?

  • jakie są typy, rodzaje, kategorie poradnictwa?

  • jakie obszary/terytoria poradnictwa stają się dziś najważniejsze?

  • jaka jest siła/skuteczność jego oddziaływania?

  • jakimi środkami dysponują doradcy i jak te środki można ulepszać/wzbogacać?


Redakcja Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy  zakłada, że w prowadzonych na łamach pisma dyskusjach, poradoznawstwo będzie stawało się „teorią dostosowaną”, zawierającą rzetelne dane, zebrane w trakcie badań oraz że będzie „pracować”, a więc umożliwiać przewidywanie, wyjaśnianie i rozumienie zjawisk z obrębu poradnictwa, a tym samym stanie się ważne dla osób zajmujących się poradnictwem, a zwłaszcza refleksyjnych praktyków.


Czasopismo Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy  wydawane jest w formie papierowej i elektronicznej, w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku 2012.


Zostało wyodrębnionych w nim sześć działów:


Dział I. Studia i rozprawy
Dział II. Komunikaty z badań i opinie
Dział III. Rekomendacje dla praktyki poradnictwa
Dział IV. Recenzje
Dział V. Aktualności i kronika
Dział VI. Varia


Indeksowanie


Pismo zamieszczone jest w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tom 9 (2020)

Opublikowane: gru 30, 2020

Wiedza na temat poradnictwa na studiach pedagogicznych. W poszukiwaniu remedium na główne problemy współczesnego świata. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny–Sympozjum specjalne. Warszawa, 20 września 2019 roku

252-256 (PL), 529-533 (ENG) Maja Piotrowska
36

Sprawiedliwość społeczna w doradztwie zawodowym i poradnictwie (Career Guidance and Counselling – CGC) jako postulat niezbędny do wspierania nawigowania życiem w szybko zmieniającym się świecie.

Sympozjum 17. edycji konferencji EARA Nastolatki w gwałtownie zmieniającym się świecie. 2–5 września 2020 roku

257-262 (PL), 534-538 (ENG) Mariana Lucas Casanova, Anna Bilon, Rosie Alexander, Sanna Toiviainen, Anouk-Jasmine Albien, , Maria Paula Paixão, Patricio Costa, Rebecca Lawthom, Joaquim Luis Coimbra
99

Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody. Ogólnopolska Konferencja Online, 6-8 października 2020 roku

263-265 (PL), 539-541 (ENG) Sławomir Szymczak
49

Inauguracyjne posiedzenie Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Poznań, 27 listopada 2020 roku

266-271 (PL), 542-547 (ENG) Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka
63

Doradcy zawodowi w szkole podstawowej. Projekt doskonalenia poradnictwa w szkole realizowany przez Fundację Imago, sierpień-grudzień, 2020 roku

272-274 (PL), 548-550 (ENG) Anna Ewa Górka
38

Choroba i hospitalizacja. Kilka myśli o poradnictwie rodzinnym jako trosce

277-287 (PL), 553-562 (ENG) Rita da Cruz Amorim, Lívia Alessandra Fialho da Costa
54

O Autorach

563-564
26
Wyświetl wszystkie numery