Opis czasopisma

Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy jest czasopismem redagowanym przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze i wydawanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Powołane zostało przez polskich badaczy, zainteresowanych utrzymaniem wysokiego poziomu badań nad poradnictwem i podniesieniem społecznej przydatności ich wyników. Czasopismo ma umożliwić wymianę myśli, refleksji teoretycznych, doświadczeń, wniosków nasuwających się z analiz poradnictwa, prowadzonych w Polsce i zagranicą.


Badacze skupieni w Naukowym Towarzystwie Poradoznawczym zapraszając do współpracy międzynarodowe wielodyscyplinarne grono autorów mają nadzieję, że nastąpi wzbogacenie tej dziedziny wiedzy, jaką jest poradoznawstwo. Uważają bowiem, że wiedza o poradnictwie nie może ograniczać się wyłącznie do opisu realnych wydarzeń, ale też rozwijana teoria poradnictwa nie może być zamkniętą z góry określoną strukturą. Zakładają więc, że podstawowe pytania dotyczące poradnictwa, będą uzyskiwać wielorakie odpowiedzi na łamach pisma, że rzucone zostanie nowe światło na wcześniej postawione i ciągle aktualne pytania/problemy:


o jakich procesach psychicznych i społecznych mówimy mając na myśli poradnictwo?


jakie składają się na nie fakty, zdarzenia, sytuacje? jakie osiągane są w nim/dzięki niemu wartości?  • jakie znaczenia nadają ludzie procesom poradniczym?

  • jakie są typy, rodzaje, kategorie poradnictwa?

  • jakie obszary/terytoria poradnictwa stają się dziś najważniejsze?

  • jaka jest siła/skuteczność jego oddziaływania?

  • jakimi środkami dysponują doradcy i jak te środki można ulepszać/wzbogacać?


Redakcja Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy  zakłada, że w prowadzonych na łamach pisma dyskusjach, poradoznawstwo będzie stawało się „teorią dostosowaną”, zawierającą rzetelne dane, zebrane w trakcie badań oraz że będzie „pracować”, a więc umożliwiać przewidywanie, wyjaśnianie i rozumienie zjawisk z obrębu poradnictwa, a tym samym stanie się ważne dla osób zajmujących się poradnictwem, a zwłaszcza refleksyjnych praktyków.


Czasopismo Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy  wydawane jest w formie papierowej i elektronicznej, w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) jako jeden numer rocznie począwszy od roku 2012.


Zostało wyodrębnionych w nim sześć działów:


Dział I. Studia i rozprawy
Dział II. Komunikaty z badań i opinie
Dział III. Rekomendacje dla praktyki poradnictwa
Dział IV. Recenzje
Dział V. Aktualności i kronika
Dział VI. Varia


Indeksowanie


Pismo zamieszczone jest w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tom 8 (2019)

Opublikowane: gru 31, 2019

Od redakcji

11-12 (pl), 233-234 (en) Violetta Drabik-Podgórna, Alicja Kargulowa
58

Reprezentacje kompetencji w przekazach medialnych i poglądach profesjonalistów

105-133 (pl), 303-350 (en) Naïma Marengo, Sabrina Labbé, Frédérique Hille, Vanessa Vidaller
71

Potrzeba poradniczego wsparcia w wielopokoleniowych zespołach pracowniczych

134-156 (pl), 351-372 (en) Anna Wawrzonek
153

Jak (sobie) radzić? Uwagi czytelnika poradników

217-221 (pl), 427-431 (en) Michał Rusinek
371

Zadzierzgnięcie więzi: Jesteś odpowiedzialny za twoją różę

222-229 (pl), 432-439 (en) Maria Eduarda Duarte
126
Wyświetl wszystkie numery