Opublikowane: gru 31, 2015

Od redakcji: nasze Laureatki

11-12 Alicja Kargulowa, Elżbieta Siarkiewicz
68

Opiekunowie i proces rezyliencji

121-130 Boris Cyrulnik
346

Proces mediacji w perspektywie poradoznawczej

131-144 Agnieszka Dragon
99

Maria Eduarda Duarte: Poradnictwo i Life Designing: Jak pomagać w konstruowaniu kariery? O poszukiwaniu wiedzy i sensu życia w poradnictwie kariery. Katedra UNESCO, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 19–20 maja 2015 r.

155-160 Jolanta Spętana
141

Kolokwium habilitacyjne dr Alicji Czerkawskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 21 października 2014 r.

161-163 Aneta Słowik
75

Doktorat Agnieszki Dragon: Mediacja jako przestrzeń transformacji doświadczeń życiowych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 23 czerwca 2015 r.

164-165 Joanna Kłodkowska
75

Doktorat Michała Mielczarka: Polityka aktywizacji w praktyce działania pola pomocowego Powiatowego Urzędu Pracy. (Auto)etnograficzne studium krytyczne przypadku, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 28 września 2015 r.

166-168 Anna Bilon
69

XVI Letnia Szkoła Andragogów i Poradoznawców, Zielona Góra, 18–21 maja 2015 r.

169-175 Natalia Anzulewicz-Pyzik, Marcin Szumigraj
73

The Network for Innovation in Career-Counselling/Career-Guidance in Europe (Sieci na Rzecz Innowacyjności w Poradnictwie Zawodowym w Europie). Sprawozdanie z trzeciej konferencji NICE II. Bratislava, 28–30 maja 2015 r.

176-181 Joanna Górna
73

W jaki sposób działania wspierające rozwój kariery i planowanie życia przyczyniają się do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzania godnych warunków pracy na świecie?, Międzynarodowa konferencja poradnictwa zawodowego, Florencja, 4–6.06.15

182-185 Beata Kwasieborski
85

FAMICO – Family Career Compass (FAMICO – Rodzinny Kompas Kariery). Sprawozdanie z konferencji, Stambuł, 4 listopada 2015 r.

186-188 Anna Paszkowska-Rogacz
86

O Autorach

361-362
61